Vereniging
MDVW
Huis voor
Stedenbouw
Logo Plus Beaux Villages de Wallonie
Bekijk kaart
Logo Plus Beaux Villages de Wallonie

Privacybeleid

De vzw Les Plus Beaux Villages de Wallonie is, als organisatie die verantwoordelijk is voor haar activiteiten, verplicht persoonsgegevens te verwerken. Juridische informatie over de VZW Les Plus Beaux Villages de Wallonie vindt u in onze juridische mededeling.

Wij hechten veel belang aan het respecteren ervan, in een aanpak die is opgenomen in ons “Privacybeleid” dat de geldende bepalingen strikt respecteert, in het bijzonder de “Data Protection Act” van 6 januari 1978 en de “RGPD” General Data Protection Regulation (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016).

ARTIKEL 1 – VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van Les Plus Beaux Villages de Wallonie, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres. De gegevens kunnen worden gebruikt door de vzw Les Plus Beaux Villages de Wallonie.

Met uw toestemming kunnen wij u emails sturen over Les Plus Beaux Villages de Wallonie, goede tips en informatie over de dorpen.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (RGPD) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. De vzw Les Plus Beaux Villages de Wallonie verbindt zich ertoe de op https://beauxvillages.be/ verzamelde informatie niet aan derden door te geven.

U kunt op elk moment de wijziging of schrapping van uw persoonsgegevens vragen door een e-mail te sturen naar info@beauxvillages.be of per post naar de VZW Les Plus Beaux Villages de Wallonie, Hoogstraat 7, Crupet 5332, België.

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Hoe verkrijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om u in te schrijven voor de nieuwsbrief Les Plus Beaux Villages de Wallonie, gaan wij ervan uit dat u ons toestemming geeft om uw gegevens uitsluitend voor dit doel te verzamelen en te gebruiken.

Indien wij u om andere redenen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer toestaat dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of vrijgeven, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen via info@beauxvillages.be of per post op Les Plus Beaux Villages de Wallonie, Rue Haute 7, Crupet 5332, België. 

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 – VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, worden ontvreemd, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

Wij hebben de toegang tot de gegevens beperkt. Dit betekent dat uw gegevens alleen zichtbaar zijn voor bevoegd personeel dat op de hoogte is van gegevensbeschermingskwesties. 

ARTIKEL 5 – COOKIEBELEID

Wat is een koekje?

Een cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst wanneer een gebruiker de inhoud van een website of een online-advertentie raadpleegt. Het is volledig anoniem en herkent alleen de terminal die voor de navigatie wordt gebruikt. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over de navigatie van de gebruiker. Wanneer wij “cookie” zeggen, bedoelen wij cookies en soortgelijke online traceringstechnologieën. 

Welke soorten cookies gebruiken wij en waarom?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies, die wij in drie categorieën onderbrengen:

Ter herinnering, de verkregen gegevens zijn beperkt. Het gaat hoofdzakelijk om gegevens over gebruik, voorkeuren, gebruikte apparatuur, enz. Persoonlijke gegevens zoals de naam, voornaam of het postadres van de gebruiker kunnen in geen geval worden verkregen.

Wat is de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies?

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming is de voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist voordat er informatie wordt opgeslagen. Deze toestemming wordt gegeven door akkoord te gaan met de boodschap op de cookie-banner die verschijnt wanneer de gebruiker de site voor het eerst bezoekt. Op de banner heeft de gebruiker ook de keuze om ze te weigeren.

Uw cookie-voorkeuren wijzigen

De gebruiker kan cookies op elk moment uitschakelen in de browserinstellingen, of door de cookiebanner opnieuw te openen via de knop “Mijn voorkeuren wijzigen” hieronder:

Modifier mes préférences

De instelling kan uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen. Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, zult u niet in staat zijn om te profiteren van de essentiële functies van onze site, aangezien veel cookies de navigatie mogelijk maken. Om cookies te beheren op de manier die het beste bij u past, verzoeken wij u uw browser zo te configureren dat rekening wordt gehouden met het doel van de cookies.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Volg deze link voor meer informatie over hoe u cookies van Facebook kunt weigeren: https://www.facebook.com/help/568137493302217

ARTIKEL 6 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel vrijgeven.

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Indien u toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te verbeteren, te wijzigen of te verwijderen, indien u een klacht wenst in te dienen of indien u gewoon meer informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen met onze Privacy Officer op info@beauxvillages.be of per post op de VZW Les Plus Beaux Villages de Wallonie, Rue Haute 7, Crupet 5332, België. 

Abonneer je op onze nieuwsbrief

De vereniging "De Mooiste Dorpen van Wallonië" is de overkoepelende organisatie van een netwerk van 32 dorpen, elk met een sterke territoriale identiteit en een traditionele architectuur. Met als doel de herwaardering van het landelijke, culturele en natuurlijke erfgoed van Wallonië, draagt zij bij tot de ontwikkeling van een lokaal en verantwoord toerisme.

Meer informatie