Vereniging
MDVW
Huis voor
Stedenbouw
Logo Plus Beaux Villages de Wallonie
Bekijk kaart
Logo Plus Beaux Villages de Wallonie

De Mooiste Dorpen op Aarde

De "Mooiste Dorpen op Aarde" verenigt de Mooiste Dorpen over de hele wereld en promoot de landelijke, historische en culturele erfgoedparels uit verschillende landen.

Sinds haar oprichting in 1982 is de vereniging De Mooiste Dorpen van Frankrijk (Les Plus Beaux Villages de France) een bron van inspiratie voor andere landen die eveneens hun landelijke en architecturale erfgoed willen behouden en promoten. In 1994 werd op initiatief van Alain Collin de vereniging “Mooiste Dorpen van Wallonië” (Les plus Beaux Villages de Wallonie) opgericht, gevolgd door Québec in 1998, Italië in 2001 en Japan in 2005. Dankzij hun Europese verbondenheid hebben de Franse, Waalse en Italiaanse netwerken in 2003 de eerste stappen gezet tot samenwerking door de oprichting van de vereniging “De mooiste dorpen op Aarde” (Les Plus Beaux Villages de la Terre), met als doel de bestaande netwerken van “Plus Beaux Villages” te groeperen.

Volledige leden

De Mooiste Dorpen van Frankrijk(1982)

Meer informatie

De Mooiste Dorpen van Wallonië (1994)

Meer informatie

De Mooiste Dorpen van Italië (2001)

Meer informatie

De Mooiste Dorpen van Japan (2005)

Meer informatie

De Mooiste Dorpen van Spanje (2011)

Meer informatie

 

Officiële oprichting van de Federatie van de Mooiste Dorpen op Aarde

Om de netwerken van Japan en Québec bij hun activiteiten te betrekken, hebben de vijf verenigingen in 2012 in Gordes (Vaucluse) de Internationale Federatie van de “Plus Beaux Villages de la Terre” opgericht. Het doel van deze nieuwe officiële structuur is steun te verlenen aan landen die hun eigen netwerk van “De Mooiste Dorpen” willen opzetten, de ervaringsuitwisseling tussen netwerken aan te moedigen en gezamenlijke promotieacties op te zetten.

Gebaseerd op het streven naar duurzame ontwikkeling en behoud van het landelijk, historisch en cultureel erfgoed dat alle bestaande verenigingen verbindt, bepalen de statuten van de Federatie ook de voorwaarden voor toetreding als actief lid. Zo kunnen alleen verenigingen met de naam “Mooiste dorpen van…” (of het equivalent daarvan in de taal van het land van oorsprong) deel uitmaken van de Federatie. Zij moeten ook aantonen dat :

  • ze ten minste vijf jaar bestaan,
  • ze minstens tien gemeenten tellen en ingedeeld volgens criteria die hun landelijke karakter in het betrokken land rechtvaardigen,
  • ze over statuten beschikken die de geest van de Mooiste Dorpen weerspiegelen: instandhouding van het erfgoed en duurzame ontwikkeling.

Recent opgerichte of nog niet voltooide netwerken kunnen als geassocieerd lid deelnemen aan de jaarlijkse activiteiten van de Federatie:

Download de statuten van de Federatie

Met onze verenigingen tellen we meer dan 700 Mooiste Dorpen over de hele wereld!

Bezoek onze website de Mooiste Dorpen op Aarde of volg ons op Facebook !

De samenwerking : Kennisoverdracht en wederzijdse promotie

  • De internationale ontmoetingen van de MDVW

Elk jaar komt de Federatie in een van de aangesloten landen bijeen voor een internationale bijeenkomst van de Mooiste Dorpen ter Wereld. Naast de statutaire vergaderingen (Raad van Bestuur, Algemene Vergadering) die de opvolging van de maatregelen en de integratie van nieuwe netwerken regelen, zijn er verschillende uitwisselingsmomenten gepland. Elke aangesloten vereniging wordt uitgenodigd om een actie of een project in verband met een bepaald thema voor te stellen. Op de planning staan ook dorpsbezoeken, afgewisseld met vergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen alle leden van de Federatie vertrouwd raken met het reilen en zeilen van elk netwerk, ervaringen en goede praktijken uitwisselen en inzicht krijgen in de geografische, historische en culturele diversiteit van elk land.

  • Wederzijdse online promotie

In 2014 lanceerde de Federatie haar eerste website (vernieuwd in 2019) en in 2015 verscheen de officiële Facebook-pagina van de Mooiste Dorpen ter Wereld, waarna ook een account bij Instagram (2017) en Twitter (2019). Deze online promotietools fungeren als visitekaartje voor de Federatie en zijn bedoeld om de verschillende netwerken van “Mooiste Dorpen” over de hele wereld te promoten.

  • De Romantische Nacht van de Mooiste Dorpen

In 2016 organiseerde de vereniging van de Mooiste Dorpen van Italië een evenement om het toeristische seizoen van haar dorpen in te luiden tijdens midzomernacht: “La Notte Romantica dei Borghi Più Belli d’Italia”. Omdat deze eerste editie een succes was, nodigde het Italiaanse netwerk de andere leden van de Mooiste Dorpen van de Wereld uit om het concept in hun eigen land over te nemen en zo een internationale dimensie te geven aan dit evenement met een universeel thema. En zo verrezen in 2017 La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de Wallonie (Romantische Nacht van de Mooiste Dorpen van Wallonië) en La Noche Romántica de Los Pueblos Más Bonitos de España, in 2018 gevolgd door La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France. Tijdens dit evenement kregen de dorpen alle vrijheid om verschillende activiteiten rond het thema romantiek te organiseren (muzikale lampionwandelingen, bloemversieringen, speciale menu’s in de restaurants, creatieve workshops, enz.).

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte