Het Huis van de Mooiste Dorpen van Wallonië, acties voor een kwaliteitsvolle, landelijke omgeving!

Doelstellingen en filosofie

De comforteisen van het hedendaagse leven verenigen met de noodzaak om de rijkdommen van een opmerkelijk landelijk erfgoed te bewaren.

Het Huis van de Mooiste Dorpen van Wallonië streeft naar ontwikkeling van de kwaliteit van het landelijke leven, via:

 • Valorisatie van de architecturale, urbanistische en landschappelijke kwaliteit in het landelijke milieu.
 • Hulp bij de beslissing en ondersteuning van de plaatselijke spelers op gebied van erfgoed, architectuur en territoriale ontwikkeling evenals advies om particulieren te helpen.
 • Informeren, vorming en sensibilisering voor de belangen en uitdagingen van regionale ontwikkeling en van het landelijke karakter.
 • Synergieën tussen de openbare en overkoepelende instanties, de plaatselijke verenigingen en de burgers.

Het Huis van de Mooiste Dorpen van Wallonië werkt aan de verderzetting van de acties van de vereniging "De Mooiste Dorpen van Wallonië".

Dit Huis is erkend door de Waalse Regering, Net als de Huizen voor Urbanisatie, en geniet de steun van de Waalse minister voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.

Actieterritorium

Een Huis van de Mooiste Dorpen die zijn wortels stevig verankerd heeft in 24 karaktervolle Waalse dorpen!

Dankzij zijn sterke, landelijke verankering is het team van het Huis van de Mooiste Dorpen van Wallonië in de 5 Waalse provincies actief. Ze past haar activiteiten en adviezen aan de specifieke aard aan van de dorpen die het label van de "Mooiste Dorpen van Wallonië" behaalden. In functie van de belangen kan de uitstraling van haar activiteiten zich over het hele Waalse grondgebied uitstrekken.

Om aan de activiteiten deel te nemen of om te genieten van de diensten en de adviezen inzake architectuur, urbanisatie en erfgoed:

Neem contact op met het team van het Huis van de Mooiste Dorpen van Wallonië

 • François DELFOSSE, architect-raadsheer
 • Mark ROSSIGNOL, projectenbeheerder

Onze acties ten dienste van de gemeenten en particulieren

 • het opstellen van raad als geraadpleegde commissie in het kader van vergunningsaanvragen voor urbanisatie of bouwaanvragen van de gemeenten van het netwerk,
 • advies en begeleiding van de aanvragers, gemeenten en auteurs van projecten naar aanleiding van concrete aanvragen,
 • uitgave van een newsletter betreffende de actualiteit en de activiteiten van het Huis van de Mooiste Dorpen van Wallonië,
 • ontwerp van tools voor sensibilisering voor erfgoed, architectuur en urbanisatie (website, folders, brochures, affiches, thematische dossiers),
 • analyse van dossiers die het onderwerp uitmaken van vergunningen voor urbanisatie of bouwvergunningen in alle dorpen met het label,
 • organiseren van conferenties-debatten over thema's in verband met de regionale ontwikkeling en het landelijke karakter,
 • organiseren van opleidingen met betrekking tot thema's inzake erfgoed en regionale ontwikkeling,
 • inrichten van bezoeken ter plaatse voor de plaatselijke spelers,
 • uitwerken van pedagogische activiteiten betreffende de bescherming van het erfgoed ,
 • beoordeling van de eerste dorpen met het label en hun eerste ervaringen, teneinde een opvolging uit te voeren inzake de evolutie van de ontwikkeling van de dorpen,
 • prospectie met het oog op de integratie van nieuwe leden in het net van de "Mooiste Dorpen van Wallonië".

Documentatiecentrum

Het Huis van de Mooiste Dorpen van Wallonië stelt meer dan 200 documenten (referentiewerken, thematische uitgaven, boeken, brochures, revues, tijdschriften, DVD's, CD-ROM's) ter beschikking voor het publiek en voor beroepslui betreffende erfgoed, het typisch landelijke karakter van de streek, urbanisatie, ruimtelijke ordening, architectuur, de landschappen, de dorpen met het label...

Deze verscheidene werken zijn thematisch gerangschikt en enkel op afspraak ter plaatse te raadplegen.

PDF met de lijst van de werken downloaden.

Les Plus Beaux Villages de Wallonie a.s.b.l.

Rue Haute, 7
5332 Crupet

Tél. : 083/65.72.40

info@beauxvillages.be