Hoe als mooi dorp erkend worden?

De toelatingsvoorwaarden: een kwaliteitsvereiste!

Het netwerk van de "Mooiste Dorpen van Wallonië" is opgebouwd rond het kwaliteitscriterium. Dit criterium is op alle niveaus aanwezig, meer bepaald bij de voorwaarden voor de erkenning van een dorp:

  • Een landelijk karakter.
  • Het bestaan van een of meerdere geklasseerde monumenten of momenten die binnenkort als dusdanig erkend zullen worden.
  • Een waardevol architecturaal en urbanistisch erfgoed, beoordeeld volgens een reeks criteria.
  • De wil van de gemeente en/of van gemeentelijke verenigingen, bekrachtigd door concrete acties, om de waarde van het erfgoed te benadrukken.

Het "Kwaliteitscharter" van de vzw "De Mooiste Dorpen van Wallonië" downloaden

Het volledige dossier voor kandidatuur kan op eenvoudige aanvraag bij de vereniging worden verkregen.

Word lid van de Vriendenclub van de "Mooiste Dorpen van Wallonië" !

Reeds vele jaren voert de vereniging "De Mooiste Dorpen van Wallonië" talloze projecten en activiteiten op gebied van het behoud van het landelijke erfgoed en de ontwikkeling van het toerisme om dit erfgoed te promoten. Het team spant zich voortdurend in om de rijkdommen van onze uitzonderlijke dorpen in Wallonië verder te behouden en te valoriseren. Om onze acties verder te zetten, hebben we ook uw steun nodig.

Indien u lid wilt worden van de "Vriendenclub", verzoeken wij u vriendelijk om het bedrag van €15 over te schrijven op de rekening ING BE46 3601 0762 4536 BIC BBRUBEBB (mededeling: "Vriendenclub 2014").

Uw lidkaart en de "cadeaubon" worden u per kerende post toegestuurd.

Voordelen voorbehouden voor de leden:

  • Een voorkeurtarief voor onze zomeractiviteiten "Een zondag, een mooi dorp", alsook bij aankoop van onze officiële gids.
  • Het toesturen van onze nieuwsbulletin "Place du village", die u op de hoogte houdt van alle wijzigingen, nieuwtjes en projecten die momenteel bij de vzw lopen.
  • Een "cadeaubon", geldig voor een aperitief voor twee personen in een zaak die lid is van ons "Partnernetwerk".
  • Het systematisch toesturen van onze nieuwe uitgaven.
  • Het toesturen van onze Newsletter met daarin alle nieuwtjes over de Mooiste Dorpen.
  • Uitnodiging voor onze algemene vergadering en onze jaarlijkse ontdekkingsreis.


Iedere schenking aan onze vzw vanaf een bedrag van €40 is fiscaal aftrekbaar!

Wij danken u op voorhand voor uw onmisbare, kostbare steun, voor uw interesse voor onze acties en voor uw passie voor ons mooie, landelijke erfgoed!

Welkom bij de Club!

Les Plus Beaux Villages de Wallonie a.s.b.l.

Rue Haute, 7
5332 Crupet

Tél. : 083/65.72.40

info@beauxvillages.be