Oude school en gemeentehuis

In Soulme is er al heel vroeg officieel onderwijs. De lagere school dateert van ten minste 1830. In 1864 beslist de gemeenteraad om een school te bouwen met een klaslokaal, huisvesting voor de leerkracht en een gemeentearchief.

 

Praktisch

Ancienne école et maison communale
Moulin-de-Soulme
5680 Soulme

Een route berekenen