De Mooiste Dorpen ter Wereld

Sinds de oprichting in 1982 heeft de vereniging "De Mooiste Dorpen van Frankrijk" vele landen geïnspireerd om zich eveneens te bezinnen over de belangen van het behoud en de valorisatie van hun landelijke erfgoed. Zo richtte Wallonië in 1994 zijn vereniging op, gevolgd door Québec in 1998, Italië in 2001 en Japan in 2005. Gezien hun "Europese nabijheid" legden de Franse, Waalse en Italiaanse netwerken in 2003 de eerste fundamenten voor een samenwerkingsverband en richtten de vereniging "De Mooiste Dorpen ter Wereld" op, een federatie die de bestaande netwerken van "Mooiste Dorpen" groepeert.

Officiële oprichting van de Federatie van de Mooiste Dorpen ter Wereld

In 2012 maken ook de netwerken van Québec en Japan deel uit van de Federatie. Er wordt een meeting georganiseerd te Gordes (Frankrijk) om de statuten te wijzigen en om de oprichting officieel te maken. De statuten zijn een weerspiegeling van een geest voor duurzame ontwikkeling en het behoud van het landelijke, historische en culturele erfgoed, die alle bestaande verenigingen samenbrengt, maar ze definiëren ook de manier om als actief lid tot de federatie toe te treden. Zo kunnen alleen de verenigingen met de naam "Mooiste Dorpen van …" (of zijn tegenhanger in de taal van het land van oorsprong) deel uitmaken van de Federatie. Verder moeten ze het volgende kunnen aantonen:

- reeds bestaan sinds minstens 5 jaar
- minstens 10 geclassificeerde gemeenten tellen volgens criteria die hun landelijke karakter in het betreffende land rechtvaardigen
- statuten in de algemene geest van de Mooiste Dorpen: behoud van het erfgoed en duurzame ontwikkeling

Iedere vereniging die lid van de Federatie wil worden, dient zijn aanvraag in te dienen vergezeld van de vereiste stukken ter rechtvaardiging (statuten, bewijs van oprichting van de vereniging, kwaliteitscharter, …) bij: De Mooiste Dorpen ter Wereld – 19500 Collonges-la-Rouge - FRANKRIJK.

De statuten van de Federatie downloaden

Een zichtbare identiteit aannemen

In 2013 wordt de Federatie te Castel del Monte (Italië) in een nieuw kleedje gestopt en krijgt een nieuw logo. Dit universele, moderne logo legt de klemtoon op het gebouwenerfgoed en landschappelijke erfgoed van onze dorpen, en nodigt uit om in deze opmerkelijke plaatsen op verkenning te gaan.

Uitwisseling van ervaringen

Op 7 juli 2012 werd een seminarie georganiseerd in samenwerking met Atout France, dat open stond voor alle onlangs opgerichte verenigingen of verenigingen in ontwerp om opgericht te worden. Dit was de gelegenheid voor alle structuren om elkaar beter te leren kennen. Hoewel Frankrijk als basismodel had gediend, heeft ieder netwerk ondertussen zijn werking en zijn selectiecriteria aangepast aan de specifieke omstandigheden in het eigen land. Op basis van de Franse, Waalse, Québécoise, Italiaanse en Japanse modellen, waarvan het bestaan varieert van zeven tot dertig jaar, konden de goede praktijken tijdens dit seminarie geïdentificeerd en uitgewisseld worden, die door elk van de vijf verenigingen opgesteld werden wat betreft het behoud van het landelijke karakter, het beschermen van het erfgoed en de economische ontwikkeling. Uit deze uitwisseling is een uitgave ontsproten: "De Mooiste Dorpen: van Franse ervaring tot internationale ontwikkeling", die zich tot doel stelt om enkele sleutels tot het succes van dit concept aan te reiken, zodat deze formule nog naar vele andere landen geëxporteerd kan worden.

Bureau van de Federation "De Mooiste Dorpen ter Wereld"

Voorzitter: Fiorello PRIMI (voorzitter De Mooiste Dorpen van Italië)
Vice-voorzitters: Maurice CHABERT (voorzitter De Mooiste Dorpen van Frankrijk) en Satoshi HAMADA (voorzitter De Mooiste Dorpen van Japan)
Penningmeester: Alain COLLIN (voorzitter De Mooiste Dorpen van Wallonië)
Secretaris: Hugues TREMBLAY (voorzitter De Mooiste Dorpen van Québec)

 

 

 

 

Les Plus Beaux Villages de Wallonie a.s.b.l.

Rue Haute, 7
5332 Crupet

Tél. : 083/65.72.40

info@beauxvillages.be